Minder motoren gestolen

Helaas niet alleen feest…

Sinds het begin van de registratie in 2007 stijgt de diefstal van brom- en snorfietsen ieder jaar fors. In 2011 werden er 16.869 van gestolen, dat is 1 op de 60! In de eerste vier maanden van dit jaar groeide het diefstalcijfer opnieuw met 13 procent tot 5.005 brom/snorfietsen.

Positief nieuws is dat er in de eerste vier maanden van dit jaar 8,6 procent minder motorfietsen zijn gestolen ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2011. Dit alles meldt de RAI Vereniging op haar website.

Maar toch… De problemen zijn volgens AVc meervoudig en hebben, afgezien van imagoschade, zowel maatschappelijke, economische als beveiligingstechnische gevolgen.

Zo zijn brom/snorfietsen nauwelijks nog te verzekeren, omdat het premiebedrag niet meer in relatie staat tot de cascowaarde. De infrastructuur in Nederland lijkt dus niet toereikend voor een effectieve aanpak van diefstal met de huidige middelen .

De huidige voertuigvolgsystemen zijn weliswaar effectief, maar desondanks is de inzet hiervan op brom/snorfietsen kosten- en procestechnisch niet haalbaar. Het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit heeft daarom het initiatief genomen om te komen tot een opzet voor een voertuigvolgsysteem voor brom/snorfietsen dat wel haalbaar is.

Foto: ANP

Dit artikel is geplaatst in: Geen categorie, Nieuws